Bảng giá chuyển phát tiết kiệm & Phụ phí 2021

Document (Tài liệu/chứng từ)*

Số kgZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10Zone 11Zone 12Zone 13Zone 14Zone 15Zone 16Zone 17Zone 18Zone 19
0,5698.000747.000747.000804.000804.000822.000822.000902.0001.076.0001.076.000897.000945.0001.040.000975.0001.202.0001.140.0001.225.0001.250.0006.048.000
1,0899.000979.000979.0001.079.0001.079.0001.116.0001.116.0001.192.0001.241.0001.241.0001.212.0001.210.0001.270.0001.400.0001.403.0001.581.0001.392.0001.736.0006.534.000
1,51.061.0001.174.0001.174.0001.319.0001.319.0001.375.0001.434.0001.454.0001.399.0001.399.0001.313.0001.362.0001.422.0001.521.0001.543.0001.930.0001.558.0002.276.0007.074.000
2,01.224.0001.368.0001.368.0001.560.0001.560.0001.634.0001.571.0001.715.0001.539.0001.646.0001.415.0001.514.0001.574.0001.731.0001.768.0002.322.0001.725.0002.817.0007.615.000

Non-Document (Hàng hóa) *

Số kgZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10Zone 11Zone 12Zone 13Zone 14Zone 15Zone 16Zone 17Zone 18Zone 19
0,5858.000913.000913.0001.005.0001.069.0001.074.0001.094.0001.272.0001.152.0001.189.0001.059.0001.104.0001.113.0001.300.0001.330.0001.677.0001.316.0002.421.0007.219.000
1983.0001.048.0001.048.0001.155.0001.326.0001.345.0001.285.0001.542.0001.303.0001.344.0001.216.0001.260.0001.272.0001.463.0001.493.0002.084.0001.468.0003.107.0007.905.000
1,51.109.0001.183.0001.183.0001.307.0001.589.0001.622.0001.402.0001.816.0001.416.0001.443.0001.297.0001.342.0001.353.0001.564.0001.594.0002.489.0001.620.0003.791.0008.589.000
21.234.0001.318.0001.318.0001.458.0001.852.0001.898.0001.518.0002.089.0001.528.0001.621.0001.378.0001.423.0001.435.0001.752.0001.782.0002.895.0001.772.0004.476.0009.274.000
2,51.360.0001.454.0001.454.0001.609.0002.117.0002.178.0001.635.0002.429.0001.701.0001.800.0001.460.0001.505.0001.516.0001.939.0001.969.0003.480.0001.924.0005.253.00010.051.000
31.471.0001.605.0001.605.0001.791.0002.250.0002.477.0001.755.0002.694.0001.874.0001.978.0001.545.0001.589.0001.601.0002.126.0002.156.0003.974.0002.160.0005.928.00010.726.000
3,51.582.0001.757.0001.757.0001.973.0002.384.0002.777.0001.888.0002.960.0002.047.0002.170.0001.643.0001.688.0001.700.0002.353.0002.383.0004.467.0002.396.0006.603.00011.401.000
41.693.0001.909.0001.909.0002.155.0002.518.0003.077.0002.022.0003.226.0002.220.0002.361.0001.742.0001.787.0001.800.0002.579.0002.609.0004.960.0002.633.0007.278.00012.076.000
4,51.804.0002.062.0002.062.0002.338.0002.651.0003.377.0002.182.0003.492.0002.393.0002.553.0001.899.0001.944.0001.958.0002.806.0002.835.0005.454.0002.869.0007.953.00012.751.000
51.915.0002.213.0002.213.0002.520.0002.785.0003.676.0002.341.0003.757.0002.566.0002.744.0002.056.0002.101.0002.116.0003.032.0003.062.0005.947.0003.105.0008.628.00013.426.000
5,52.023.0002.328.0002.328.0002.659.0002.919.0003.897.0002.501.0003.980.0002.740.0002.936.0002.212.0002.257.0002.299.0003.259.0003.289.0006.250.0003.285.0009.053.00013.851.000
62.131.0002.443.0002.443.0002.798.0003.053.0004.117.0002.660.0004.203.0002.912.0003.127.0002.402.0002.447.0002.495.0003.485.0003.515.0006.553.0003.465.0009.478.00014.276.000
6,52.239.0002.558.0002.558.0002.970.0003.186.0004.338.0002.819.0004.425.0003.086.0003.319.0002.592.0002.637.0002.690.0003.711.0003.741.0006.857.0003.644.0009.903.00014.701.000
72.346.0002.673.0002.673.0003.111.0003.320.0004.559.0002.979.0004.648.0003.259.0003.510.0002.782.0002.827.0002.886.0003.935.0003.968.0007.160.0003.824.00010.328.00015.125.000
7,52.454.0002.788.0002.788.0003.251.0003.454.0004.779.0003.138.0004.871.0003.432.0003.702.0002.971.0003.016.0003.081.0004.051.0004.164.0007.463.0004.004.00010.752.00015.550.000
82.562.0002.902.0002.902.0003.392.0003.588.0004.999.0003.297.0005.094.0003.605.0003.893.0003.161.0003.206.0003.276.0004.167.0004.391.0007.766.0004.183.00011.177.00015.975.000
8,52.670.0003.017.0003.017.0003.533.0003.722.0005.220.0003.457.0005.316.0003.778.0004.085.0003.351.0003.396.0003.472.0004.282.0004.617.0008.069.0004.363.00011.602.00016.400.000
92.778.0003.132.0003.132.0003.673.0003.855.0005.440.0003.616.0005.539.0003.951.0004.276.0003.541.0003.586.0003.667.0004.398.0004.844.0008.372.0004.542.00012.027.00016.825.000
9,52.886.0003.247.0003.247.0003.785.0003.989.0005.661.0003.775.0005.762.0004.124.0004.468.0003.731.0003.776.0003.863.0004.514.0005.070.0008.676.0004.722.00012.452.00017.250.000
103.010.0003.362.0003.362.0003.901.0004.123.0005.881.0003.935.0005.984.0004.297.0004.659.0003.921.0003.966.0004.058.0004.629.0005.296.0008.979.0004.902.00012.877.00017.674.000
10,53.119.0003.477.0003.477.0004.023.0004.257.0006.052.0004.065.0006.159.0004.470.0004.851.0004.244.0004.289.0004.393.0004.746.0005.523.0009.176.0005.113.00013.031.00017.829.000
113.227.0003.592.0003.592.0004.128.0004.390.0006.222.0004.234.0006.335.0004.643.0005.042.0004.393.0004.438.0004.546.0004.861.0005.750.0009.373.0005.325.00013.185.00017.983.000
11,53.336.0003.707.0003.707.0004.225.0004.524.0006.393.0004.403.0006.510.0004.816.0005.233.0004.544.0004.589.0004.700.0004.977.0005.976.0009.570.0005.536.00013.340.00018.137.000
123.444.0003.821.0003.821.0004.345.0004.658.0006.564.0004.572.0006.685.0004.989.0005.425.0004.693.0004.738.0004.854.0005.092.0006.203.0009.767.0005.747.00013.494.00018.292.000
12,53.552.0003.937.0003.937.0004.465.0004.792.0006.734.0004.741.0006.860.0005.162.0005.616.0004.844.0004.889.0005.007.0005.208.0006.429.0009.965.0005.959.00013.648.00018.446.000
133.660.0004.051.0004.051.0004.585.0004.926.0006.904.0004.910.0007.035.0005.335.0005.808.0004.994.0005.039.0005.161.0005.324.0006.655.00010.162.0006.170.00013.802.00018.600.000
13,53.769.0004.166.0004.166.0004.705.0005.059.0007.075.0005.079.0007.210.0005.508.0005.999.0005.144.0005.189.0005.314.0005.440.0006.882.00010.359.0006.382.00013.957.00018.755.000
143.877.0004.281.0004.281.0004.825.0005.193.0007.245.0005.248.0007.385.0005.682.0006.191.0005.293.0005.338.0005.468.0005.604.0007.108.00010.556.0006.593.00014.111.00018.909.000
14,53.985.0004.396.0004.396.0004.945.0005.327.0007.416.0005.417.0007.560.0005.855.0006.382.0005.444.0005.489.0005.622.0005.797.0007.335.00010.753.0006.805.00014.265.00019.063.000
154.094.0004.511.0004.511.0005.065.0005.461.0007.587.0005.391.0007.735.0006.028.0006.574.0005.594.0005.639.0005.775.0005.914.0007.561.00010.950.0007.016.00014.419.00019.217.000
15,54.202.0004.625.0004.625.0005.185.0005.595.0007.757.0005.552.0007.910.0006.201.0006.765.0005.744.0005.789.0005.929.0006.032.0007.788.00011.147.0007.228.00014.574.00019.372.000
164.310.0004.741.0004.741.0005.305.0005.728.0007.928.0005.729.0008.085.0006.374.0006.957.0005.894.0005.939.0006.082.0006.149.0008.014.00011.344.0007.439.00014.728.00019.526.000
16,54.419.0004.855.0004.855.0005.425.0005.862.0008.098.0005.890.0008.261.0006.547.0007.148.0006.044.0006.089.0006.236.0006.267.0008.241.00011.542.0007.651.00014.882.00019.680.000
174.527.0004.970.0004.970.0005.545.0005.996.0008.269.0006.066.0008.436.0006.720.0007.340.0006.194.0006.239.0006.390.0006.384.0008.467.00011.739.0007.862.00015.037.00019.835.000
17,54.635.0005.085.0005.085.0005.665.0006.130.0008.439.0006.228.0008.611.0006.893.0007.531.0006.344.0006.389.0006.543.0006.501.0008.694.00011.936.0008.073.00015.191.00019.989.000
184.744.0005.200.0005.200.0005.785.0006.264.0008.610.0006.404.0008.786.0007.066.0007.723.0006.494.0006.539.0006.697.0006.619.0008.920.00012.133.0008.285.00015.345.00020.143.000
18,54.852.0005.315.0005.315.0005.905.0006.397.0008.781.0006.566.0008.961.0007.239.0007.914.0006.644.0006.689.0006.850.0006.736.0009.147.00012.330.0008.496.00015.500.00020.298.000
194.960.0005.429.0005.429.0006.025.0006.531.0008.951.0006.742.0009.136.0007.412.0008.106.0006.794.0006.839.0007.004.0006.854.0009.373.00012.527.0008.708.00015.654.00020.452.000
19,55.069.0005.545.0005.545.0006.145.0006.665.0009.122.0006.904.0009.311.0007.586.0008.297.0006.944.0006.989.0007.158.0006.971.0009.599.00012.724.0008.919.00015.808.00020.606.000
205.177.0005.659.0005.659.0006.266.0006.799.0009.292.0007.080.0009.486.0007.758.0008.488.0007.094.0007.139.0007.311.0007.089.0009.826.00012.921.0009.130.00015.962.00020.760.000
20,55.289.0005.774.0005.774.0006.409.0006.956.0009.503.0007.241.0009.673.0007.921.0008.681.0007.208.0007.253.0007.744.0007.252.00010.052.00013.148.0009.342.00016.369.00021.167.000
215.400.0005.889.0005.889.0006.553.0007.113.0009.715.0007.418.0009.859.0008.101.0009.096.0007.338.0007.383.0008.176.0007.414.00010.528.00013.375.0009.553.00016.777.00021.575.000
21,55.511.0006.004.0006.004.0006.696.0007.270.0009.925.0007.579.00010.045.0008.282.0009.511.0007.422.0007.467.0008.609.0007.577.00011.003.00013.602.0009.765.00017.184.00021.982.000
225.623.0006.119.0006.119.0006.840.0007.427.00010.137.0007.756.00010.231.0008.463.0009.768.0007.582.0007.627.0009.041.0007.740.00011.479.00013.829.0009.976.00017.591.00022.389.000
22,55.734.0006.234.0006.234.0006.983.0007.584.00010.348.0007.917.00010.417.0008.644.00010.028.0007.743.0007.788.0009.474.0007.903.00011.954.00014.055.00010.188.00017.997.00022.795.000
235.845.0006.348.0006.348.0007.127.0007.741.00010.559.0008.094.00010.604.0008.824.00010.240.0007.903.0007.948.0009.907.0008.065.00012.429.00014.282.00010.399.00018.405.00023.203.000
23,55.957.0006.464.0006.464.0007.271.0007.898.00010.770.0008.255.00010.790.0009.005.00010.417.0008.064.0008.109.00010.339.0008.228.00012.905.00014.509.00010.611.00018.812.00023.610.000
246.069.0006.578.0006.578.0007.414.0008.056.00010.981.0008.432.00010.976.0009.185.00010.595.0008.225.0008.270.00010.772.0008.391.00013.381.00014.735.00010.822.00019.219.00024.017.000
24,56.180.0006.693.0006.693.0007.558.0008.212.00011.193.0008.593.00011.162.0009.366.00010.772.0008.385.0008.430.00011.205.0008.554.00013.856.00014.962.00011.034.00019.626.00024.424.000
256.291.0006.808.0006.808.0007.701.0008.370.00011.404.0008.769.00011.348.0009.547.00010.950.0008.546.0008.591.00011.637.0008.716.00014.331.00015.189.00011.245.00020.033.00024.831.000
25,56.403.0006.923.0006.923.0007.845.0008.526.00011.615.0008.931.00011.534.0009.727.00011.128.0008.707.0008.752.00012.070.0008.879.00014.807.00015.416.00011.456.00020.440.00025.238.000
266.515.0007.038.0007.038.0007.989.0008.684.00011.826.0009.107.00011.721.0009.908.00011.306.0008.867.0008.912.00012.502.0009.042.00015.282.00015.643.00011.668.00020.848.00025.645.000
26,56.626.0007.152.0007.152.0008.132.0008.841.00012.037.0009.268.00011.907.00010.089.00011.483.0009.028.0009.073.00012.935.0009.205.00015.758.00015.869.00011.879.00021.255.00026.053.000
276.737.0007.267.0007.267.0008.276.0008.998.00012.248.0009.445.00012.093.00010.269.00011.661.0009.189.0009.234.00013.368.0009.368.00016.233.00016.096.00012.091.00021.661.00026.459.000
27,56.849.0007.382.0007.382.0008.420.0009.155.00012.459.0009.606.00012.279.00010.450.00011.839.0009.349.0009.394.00013.800.0009.530.00016.709.00016.323.00012.302.00022.069.00026.867.000
286.960.0007.497.0007.497.0008.563.0009.312.00012.671.0009.783.00012.465.00010.631.00012.016.0009.509.0009.554.00014.233.0009.693.00017.184.00016.550.00012.514.00022.476.00027.274.000
28,57.072.0007.612.0007.612.0008.707.0009.469.00012.881.0009.944.00012.651.00010.811.00012.194.0009.670.0009.715.00014.665.0009.856.00017.660.00016.777.00012.725.00022.883.00027.681.000
297.183.0007.727.0007.727.0008.850.0009.626.00013.093.00010.121.00012.838.00010.992.00012.371.0009.831.0009.876.00015.098.00010.019.00018.135.00017.003.00012.936.00023.290.00028.088.000
29,57.295.0007.842.0007.842.0008.994.0009.783.00013.304.00010.282.00013.024.00011.173.00012.549.0009.992.00010.037.00015.531.00010.182.00018.611.00017.230.00013.148.00023.697.00028.495.000
307.406.0007.956.0007.956.0009.138.0009.940.00013.515.00010.459.00013.210.00011.354.00012.727.00010.152.00010.197.00015.963.00010.344.00019.086.00017.457.00013.359.00024.104.00028.902.000

*Hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng phụ thu 10.000đ/kg

Quốc gia Zone Quốc gia Zone Quốc gia Zone Quốc gia Zone
Malaysia (MY) Zone 1 Papua New Guinea (PG) Zone 8 Poland (PL) Zone 12 Guernsey (GG) Zone 15
Hong Kong (HK) Zone 2 Samoa (WS) Zone 8 Portugal (PT) Zone 12 Israel (IL) Zone 15
Thailand (TH) Zone 2 Solomon Islands (SB) Zone 8 Romania (RO) Zone 12 Jersey (JE) Zone 15
Brunei (BN) Zone 3 Sri Lanka (LK) Zone 8 Spain (ES) Zone 12 Kazakhstan (KZ) Zone 15
Indonesia (ID) Zone 3 Tahiti (PF) Zone 8 Sweden (SE) Zone 12 Kosovo (KV) Zone 15
Korea, Rep. Of (KR) Zone 3 Tonga (TO) Zone 8 Switzerland (CH) Zone 12 Kyrgyzstan (KG) Zone 15
Macau (MO) Zone 3 Tuvalu (TV) Zone 8 Vatican City (VA) Zone 12 Macedonia, Rep. Of (MK) Zone 15
Philippines, The (PH) Zone 3 Vanuatu (VU) Zone 8 Georgia (GE) Zone 13 Moldova, Rep. Of (MD) Zone 15
Taiwan (TW) Zone 3 USA (US) Zone 9 Iceland (IS) Zone 13 San Marino (SM) Zone 15
China (CN) Zone 4 Canada (CA) Zone 10 Montenegro, Rep Of (ME) Zone 13 Tajikistan (TJ) Zone 15
Japan (JP) Zone 4 Mexico (MX) Zone 10 Serbia, Rep. Of (RS) Zone 13 Turkmenistan (TM) Zone 15
India (IN) Zone 5 Belgium (BE) Zone 11 Turkey (TR) Zone 13 Ukraine (UA) Zone 15
New Zealand (NZ) Zone 6 France (FR) Zone 11 Bulgaria Zone 14 Uzbekistan (UZ) Zone 15
Australia (AU) Zone 7 Germany (DE) Zone 11 Cyprus Zone 14 Bahrain (BH) Zone 16
Bangladesh (BD) Zone 8 Italy (IT) Zone 11 Estonia Zone 14 Egypt (EG) Zone 16
Bhutan (BT) Zone 8 Luxembourg (LU) Zone 11 Latvia Zone 14 Jordan (JO) Zone 16
Cambodia (KH) Zone 8 Monaco (MC) Zone 11 Malta Zone 14 Kuwait (KW) Zone 16
Cook Islands (CK) Zone 8 Netherlands, The (NL) Zone 11 Slovakia Zone 14 Oman (OM) Zone 16
East Timor (TL) Zone 8 United Kingdom (GB) Zone 11 Slovenia Zone 14 Qatar (QA) Zone 16
Fiji (FJ) Zone 8 Austria (AT) Zone 12 Albania (AL) Zone 15 Saudi Arabia (SA) Zone 16
Kiribati (KI) Zone 8 Croatia (HR) Zone 12 Andorra (AD) Zone 15 South Africa (ZA) Zone 16
Laos (LA) Zone 8 Czech Rep., The (CZ) Zone 12 Armenia (AM) Zone 15 United Arab Emirates (AE) Zone 16
Maldives (MV) Zone 8 Denmark (DK) Zone 12 Azerbaijan (AZ) Zone 15 ARGENTINA Zone 17
Mongolia (MN) Zone 8 Finland (FI) Zone 12 Belarus (BY) Zone 15 BELIZE Zone 17
Myanmar (MM) Zone 8 Greece (GR) Zone 12 Bosnia & Herzegovina(BA) Zone 15 BOLIVIA Zone 17
Nauru, Rep. Of (NR) Zone 8 Hungary (HU) Zone 12 Canary Islands, The (IC) Zone 15 BRAZIL Zone 17
Nepal (NP) Zone 8 Ireland, Rep. Of (IE) Zone 12 Falkland Islands (FK) Zone 15 CHILE Zone 17
New Caledonia (NC) Zone 8 Liechtenstein (LI) Zone 12 Faroe Islands (FO) Zone 15 COLOMBIA Zone 17
Niue (NU) Zone 8 Lithuania (LT) Zone 12 Gibraltar (GI) Zone 15 COSTA RICA Zone 17
Pakistan (PK) Zone 8 Norway (NO) Zone 12 Greenland (GL) Zone 15 ECUADOR Zone 17

Thông tin cần biết trước khi gửi hàng

* Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 35 USD/lô hàng hoặc 0.7 Usd/Kg (Chưa bao gồm VAT)
* Phụ phí sai địa chỉ 16 USD/Lô hàng (chưa bao gồm VAT). Áp dụng ngay khi hệ thống update sai địa chỉ thể hiện trên Website DHL.
* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 115 USD/lô hàng (chưa bao gồm VAT)
* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến
* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ
* Công thức tính khối lượng hàng cồng kềnh như sau: Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm) / 5000 = khối lượng tính cước cho hàng cồng kềnh