Chính Sách Dịch Vụ

Chính sách và điều khoản bồi hoàn tại WinGo Logistics

Đối với hàng hoá vận chuyển bằng đường bay

  • Nếu kiện hàng, thư từ được lệnh pickup từ quý khách về kho tổng và trụ sở của WinGo chuẩn bị bay.
  • Nhưng vì lý do bất khả kháng hay thay đổi lịch trình vận chuyển, dẫn đến hủy lộ trình bay như đã thống nhất với WinGo ban đầu.
  • Phụ phí bồi hoàn mà khách hàng phải bồi hoàn cho bên vận chuyển (tức WinGo) gồm: phí pickup nội địa, phí khai báo hàng hoá và 10% tổng giá trị bill hàng.

Đối với vận tải biển

  • Phí bồi hoàn cho trường hợp không vận chuyển hàng như thoả thuận ban đầu. Gồm: phụ phí pickup nội địa, phụ phí bốc dỡ, đóng gói hàng hoá.
  • Kèm theo bồi hoàn phí hao hụt và phí book tàu 12% trên tổng giá trị bill hàng vận chuyển.

Đối với vận tải bộ

  • Phí bồi hoàn gồm: phí pickup, bốc dỡ, đóng gói hàng hoá và kèm theo 8% tổng giá trị bill hàng vận chuyển. Ngoài ra, phụ phí lưu kho được tính 250.000/ ngày + đêm.
  • Nếu quý khách tiếp tục gửi lại bill hàng, về cùng địa chỉ lần 2 sẽ được miễn phí bồi hoàn % giá trị hàng cho lần 1. Và tính vào giá trị bill hàng cho lần vận chuyển tiếp theo.

Chính sách bồi hoàn WinGo Logistics tuân theo luật vận chuyển Việt Nam và quốc tế. Được sự đảm bảo tính pháp lý bởi: Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) và Hiệp hội hàng không quốc tế (IATA)