Thông báo ảnh hưởng bởi COVID-19 đến dịch vụ

Theo dõi lô hàng

THEO DÕI LÔ HÀNG CỦA BẠN


    Ví dụ: 59027176174

HỖ TRỢ TRACKING

Kiểm tra thời gian giao hàng ước tính vì thời gian giao hàng không được đảm bảo. Nếu bạn vẫn chưa nhận được lô hàng của mình trong thời gian giao hàng ước tính, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với người bán.

Thời gian giao hàng ước tính là bao nhiêu ngày làm việc dự kiến ​​lô hàng sẽ được giao. Điều này không được đảm bảo và ước tính trong ngày làm việc. Tùy thuộc vào hải quan điểm đến, sự chậm trễ hoặc sự chậm trễ không mong muốn khác có thể ảnh hưởng đến việc giao hàng.

Một lô hàng có thể đi qua nhiều bang trước khi được giao. Tìm hiểu ý nghĩa của từng trạng thái theo dõi.