Thông báo ảnh hưởng bởi COVID-19 đến dịch vụ

Bảng giá chuyên tuyến tại Wingo

Đây là danh sách các tuyến vận chuyển mà Wingo đang phục vụ có hỗ trợ về thủ tục nhập khẩu dành cho các khách hàng còn lo lắng về thủ tục. Đối với các quốc gia hiện không có trong danh sách này. Xin vui lòng tham khảo bảng giá chung tại liên kết này. https://wingo.vn/bang-gia